Παραγωγή

Η παραγωγή γίνεται με τη βοήθεια εκτυπωτικών μηχανών Offset μονοχρωμίας, Offset διχρωμίας και Τετραχρωμίας, ενώ για τη βιβλιοδεσία χρησιμοποιούνται Διπλωτική, Συνθετική, Ραπτική, Αυτόματη ραπτική, καρφίτσες και Πρέσσα. Τα μελάνια, τα χαρτιά και οι εκτυπωτικές πλάκες εισάγονται με τη βοήθεια των εργαζομένων στις μηχανές και στη συνέχεια με αυτόματους μηχανισμούς που ελέγχονται μέσω και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακολουθεί η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τα οποία, αν είναι ανάγκη, εισάγονται και στις μηχανές-καρφίτσες για βιβλιοδεσία. Η παραγωγική διαδικασία διαρκεί ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του. προϊόντος και μέχρι να φτάσει στα επιθυμητά ποιοτικά standard. Ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος. Ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας αποτελεί η εκτύπωση διαφόρων εντύπων. Με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, γίνεται επεξεργασία των εκτυπωτικών πλακών στις οποίες αποτυπώνονται οι εικόνες. Έπειτα, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες, χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μελάνια τυπογραφίας και οι πλάκες είναι έτοιμες για να περάσουν στο πιεστήριο και να αποτυπωθούν σε χαρτί οι αρχικές εικόνες. Η διαδικασία αυτή είναι αυτοματοποιημένη και έτσι όχι μόνο μειώνεται το κόστος παραγωγής και αυξάνεται η παραγωγικότητα, αλλά προσφέρεται και υψηλότερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, από τη στιγμή που μειώνεται ο κίνδυνος ανθρωπίνου λάθους. Στην συνέχεια τα εκτυπωμένα φύλλα πηγαίνουν στην μηχανή Δόνησης φύλλων χαρτιού για να επιτευχθεί το ίσιωμα και η ευθυγράμμιση των φύλλων.

Έπειτα, το χαρτί πηγαίνει σε διπλωτικές μηχανές και στη συνέχεια ανάλογα με την χρήση των εντύπων οδηγούνται, στην καρφίτσα ή στην Αυτόματη ή Συνθετική Ραπτική.

Αφού τελειώσει η παραπάνω διαδικασία, τα έντυπα πάνε στο μαχαίρι για να αφαιρεθούν τα περιττά και άχρηστα κομμάτια.Συσκευασία- αποθήκευση

Η συσκευασία των προϊόντων δε γίνεται με αυτόματη διαδικασία καθώς δεν είναι πάντα απαραίτητη, είτε γιατί η μεταφορά - παράδοση προς τον πελάτη είναι άμεση είτε γιατί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων δε δικαιολογεί τη συσκευασία. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία, αυτή πραγματοποιείται από τους εργαζομένους της επιχείρησης με τη χρήση χαρτικής ύλης και τα προϊόντα αποθηκεύονται μέσα στο χώρο παραγωγής.Πράσινες Πολιτικές και διαδικασίες

Η εταιρία έχοντας αναπτύξει έντονη οικολογική συνείδηση ακολουθώντας επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει στην καθημερινή της λειτουργία μια σειρά από "πράσινες" πολιτικές, όπως:

  διαχωρισμός και ανακύκλωση απορριμμάτων

υιοθέτηση εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας

  ανακύκλωση παλιού ηλεκτρολογικού υλικού